Joukkueenjohtajille

Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat/ohjaajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän ja ovat seuran edustajia joukkueissa. 

Joukkueenjohtajan päätehtävään kuuluu toimia linkkinä vanhempien ja valmennuksen välillä.

Omalla toiminnallaan hän pyrkii edesauttamaan valmentajien työrauhaa.

Lisäksi hän vastaa joukkueen varainhankinnasta, toimii ottelu- ja turnausmatkoilla matkanjohtajana sekä järjestää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja majoittumiset yhdessä valmentajien kanssa. 

Joukkueenjohtaja on myös kurinpitovelvollinen yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa.

Kotiotteluiden järjestelyissä joukkueenjohtajalla on keskeinen rooli. Hän vastaa esimerkiksi puffetin toiminnasta. Kotiturnauksissa hän yhdessä valmentajien kanssa järjestää ottelupaikan tuomarit, toimitsijat, musiikin jne.

Joukkueenjohtajan on mahdollisuuksiensa mukaan oltava paikalla aina peleissä ja harjoituksissa tarvittaessa.