Lemun Urheilutalo

Seuran ja kyläläisten yhteenkuuluvaisuuden tunne on leimannut Visaa läpi historian. Suurimpana voimainnäyttönä kyläläiset rakensivat Lemun Urheilutalon vuonna 1969 talkoovoimin. 

Urheilutalo on ollut suuressa roolissa kun lemulaisia lapsia on ohjattu liikkumaan ja urheilemaan. 
2000-luvun alussa siihen saakka taloa hallinnoineen Lemun Visan taloudellinen tilanne oli laman seurauksena synkkä. Seura päätyi yhdessä kunnan kanssa ratkaisuun jossa Lemun kunta hankki Urheilutalon omistuksen itselleen. 

Kaikesta huolimatta Urheilutalo säilytettiin kunnan liikunnan keskipisteenä, ja Visa jatkaa aktiivista toimintaansa siellä edelleen. 

Lemun urheilutaloa on mahdollista vuokrata myös yksityistilaisuuksiin sekä yhdistysten tapahtumiin. Lisätietoa vuokrauksesta antaa Urheilutalon vahtimestari Jyri Jylhä.